profil banner

Udviklingsorienteret virksomhed

Perform A/S er en moderne produktionsvirksomhed etableret i 2002. Vi beskæftiger os med udvikling, produktion og salg af inddækningsprodukter i høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Udviklingen af produkterne foregår med inddragelse af såvel ingeniører som håndværkere og med fokus på specifikke anvendelsesområder og en høj grad af montagevenlighed. Produkterne distribueres nationalt og internationalt gennem et veludbygget netværk af grossister og forhandlere. Via dialog med vores kunder og samarbejdspartnere drives Perform A/S med fokus på god kvalitet og lønsomhed, så virksomheden fremstår som en kompetent samarbejdspartner.

Vi efterlever de gældende regler i arbejdsmiljøloven, så derfor har vi modtaget den grønne smiley. Det er vi glade for, da vores arbejdsmiljøorganisation arbejder målrettet med løbende at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

PERFORM A/S har siden den 1. juli 2015 været en del af JUAL Group.

Kom med indenfor og hør mere om vores virksomhed

profilfilm

Innovation og bæredygtighed går hånd i hånd

Perform A/S’ ambition er at være branchens førende aktør på dette område og at bidrage proaktivt til at reducere brugen af ikke-fornyelige ressourcer, skabe merværdi for samfundet og udvikle nye tekniske løsninger, produkter og arbejdsmetoder. For Perform A/S indebærer det, at vi tager hensyn til nulevende og kommende generationers behov og tager et langsigtet ansvar i vores daglige arbejde.